Skip to main content

Hawak Kamay: MWF celebrates 17 Years of Bringing WASH for All Communities

HAWAK KAMAY: Celebrating WASH Partnerships. Mas marami tayong pamilya at komunidad na mapaglilingkuran kung tayo'y nagbabayanihan! Halina't samahan ninyo kaming ipagdiwang ang mga pagtutulungang nabuo kasama ang iba't iba naming program partners bilang bahagi ng aming ika-labimpitong (17th) anibersaryo!