Skip to main content

February 2022

Roots to Shoots provide more sanitation facilities to toilet-less households

New sanitation facilities provided for toilet-less families through Roots to Shoots (RTS) 🚽

On February 16, the Roots to Shoots (RTS) local project management team turned over four new sanitation facilities to toilet-less families at Sitio San Vicente, Barangay Caranan in Pasacao, Camarines Sur. The RTS team also handed over bathroom goods and water containers to encourage proper usage of the toilets. The intervention aims to end the practice of open defecation, protect the community’s water resources and strengthen tourism in the region.

Hawak Kamay: MWF celebrates 17 Years of Bringing WASH for All Communities

HAWAK KAMAY: Celebrating WASH Partnerships. Mas marami tayong pamilya at komunidad na mapaglilingkuran kung tayo'y nagbabayanihan! Halina't samahan ninyo kaming ipagdiwang ang mga pagtutulungang nabuo kasama ang iba't iba naming program partners bilang bahagi ng aming ika-labimpitong (17th) anibersaryo!